loader

LES Magyarország Egyesület ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatály: 2020. november 25.

A www.les-hungary.hu Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, a LES Magyarország Egyesület (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.; szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0000622; a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon történő, valamint az Adatkezelő egyesületi működésével kapcsolatban felmerülő adatkezelésekkel az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Fogalmak

 
Adatkezelő

LES Magyarország Egyesület (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.; szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0000622), amely a Weboldalt üzemelteti.

Weboldal

Az Adatkezelő tulajdonában lévő domain-ek alatt elérhető HTML tartalom és WEB szolgáltatások összessége.

Felhasználó
 • A Weboldalt meglátogató, böngésző személy.
 • Aki a Weboldalon található e-mail címen keresztül kapcsolatba lép az Adatkezelővel.
 • Az Adatkezelő egyesületi működéséből adódóan az Adatkezelő egyesületi tagja.
 • Aki tagsági kérelmet nyújt be személyesen vagy online formában.
 • Aki Az Adatkezelő által szervezett eseményre regisztrál.
 • Aki az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik.

2. Mi a jelen adatkezelési tájékoztató célja?

A weboldal és a kapcsolat-felvételi lehetőségek igénybe vételével az Adatkezelő birtokába jutnak a Felhasználó személyes adatai. A jelen adatkezelési tájékoztatóban az Adatkezelő a weboldalon és egyesületi működése során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak és az Egyesületi Tagoknak.
A weboldalon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a LES Magyarország Egyesület adatkezelőnek minősül. Egyesületi működése során a LES Magyarország Egyesület szintén adatkezelőnek minősül.

3.Mi a weboldal célja?

A weboldalon a Felhasználók az Adatkezelőről és annak egyesületi működéséről, aktuális hírekről és rendezvényekről szerezhetnek információkat regisztráció nélkül, továbbá felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel, és egyesületi tagfelvétel iránti kérelmet nyújthatnak be. A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra és az egyéb érintettekre az adatkezelési tájékoztató?

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, a weboldalról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a weboldal funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, mivel weboldalunkon a Felhasználókat arra kérjük, hogy olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A Felhasználó a kapcsolat felvételével vagy tagfelvétel iránti kérelme elküldésével minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Erre felhívjuk figyelmüket a vonatkozó helyeken.

5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé az Adatkezelő?

Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató a weboldalon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat weboldalunkon arra kérjük, hogy olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.
A jelen adatkezelési tájékoztató a weboldalon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a weboldalon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak az Adatkezelő jogosult.

6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 • a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 • b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 • c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 • d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);
 • e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);
 • f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

6.1.Az Adatkezelővel való online kapcsolatot felvevő Felhasználók személyek adatainak kezelése

Az Adatkezelő az őt információszerzés céljából megkereső személyek alábbi adatait az alábbi célból kezeli:
Érintett kategóriája: Kapcsolatot felvevő személy
Kezelt adat kategóriája: Név, Telefonszám, E-mail cím, Egyéb elérhetőség
Adat forrása: Érintett által megadott
Adatkezelés célja: Tájékoztatás
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Kapcsolatfelvételtől számított 5 év (általános elévülési idő).

A tájékoztatással kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; az esetleges jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

6.2. Hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

Irodánk hírlevelet küld a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Weboldalon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával. A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, akár az Adatkezelő e-mail címére, akár a székhelyére küldött levéllel, valamint minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is.
Aki a hírlevélről leiratkozott, annak az Adatkezelő a továbbiakban hírlevelet nem küld.
A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

Érintett kategóriája: Hírlevél címzettjei
Kezelt adat kategóriája: név, e-mail cím
Adat forrása: Érintett felhasználó
Adatkezelés célja: Tájékoztatás az egyesület működésével kapcsolatos hírekről és az egyesület által szervezett eseményekről
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

6.3. A Weboldallal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Weboldalon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Weboldal Felhasználók igényeit, Weboldallal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Weboldalt továbbfejlesszük, a Weboldal látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Weboldalon milyen adatokat gyűjtünk:

Érintett kategóriája: Weboldalt meglátogató Felhasználók
Kezelt adat kategóriája: IP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontja, weboldal látogatási adatok (megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások)
Adat forrása: Automatikusan gyűjtött az Adatkezelő által
Adatkezelés célja: Statisztika készítése, weboldal fejlesztése, felhasználó azonosítása, felismerése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Adattárolás időtartama, törlés időpontja: Legfeljebb a látogatástól számított 2 év

A fenti adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke, mert ezáltal tudja Weboldalát továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, az adatkezelő ezeket csak anonim formában, statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, profilalkotás (viselkedés preferenciák gyűjtése), és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

A Weboldal meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Weboldalra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Weboldal használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

Megjegyezzük, hogy a gyűjtött adatokat profilképzésre nem használjuk.

Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k célja:

 • a) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és az Adatkezelő segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • b) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani az Adatkezelőnek, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Weboldalon, könnyebbé téve azokat.
 • c) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek az Adatkezelőnek annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Weboldal. Olyan cookiekat is alkalmazhat az Adatkezelő, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Weboldalt, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Weboldalra más Weboldalról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k típusai:

 • a) analitika, követő cookie-k;
 • b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Weboldalon, vagy egy böngésző munkamenet tart;
 • c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Weboldalra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Weboldal azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Weboldalra.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik az Adatkezelőt hirdetések Weboldalon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Facebook Pixel is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Weboldalt a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy az Adatkezelő cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Weboldalt, a Felhasználó letilthatja a cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta a cookiek használatát, az Adatkezelő letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így az Adatkezelő tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Weboldalt. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. A Weboldal cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org Weboldalakat.

6.4. Egyesületi tagfelvételi kérelmet benyújtók adatainak kezelése

Az Adatkezelő egyesületbe jelentkezők által benyújtott tagfelvételi kérelmet és egyéb adatokat az Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

Tájékoztatjuk, hogy egyesületi tagfelvételi kérelmének egyesületünkhöz való megküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait az egyesületi tagfelvételi eljárás során kezelje, tárolja, és megadott elérhetőségeire ilyen célból üzeneteket, értesítéseket küldjön.

Az egyesületi tagfelvételi eljárásban a jelentkezés során Ön által megadott, lent megjelölt személyes adatokat a sikertelen egyesületi tagfelvételi folyamat lezárásával egyidejűleg valamennyi adatát töröljük, sikeres egyesületi tagfelvételi eljárás esetén pedig tovább kezeljük az egyesületi tagokra vonatkozó adatkezelés szabályai szerint, mivel a Felhasználó a sikeres egyesületi tagfelvételi eljárás lezártát követően az egyesület tagjává válik. Amennyiben az egyesületi tagfelvételi folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, adatait a benyújtásuktól számítva legfeljebb egy évig kezeljük, annak lejártakor ismét megkérdezhetjük Önt, hogy kívánja-e adatai kezelését az egyesületi tagfelvételi eljárás teljes, egy évet meghaladó időtartamára meghosszabbítani. Ha Ön erre a kérdésre 30 napon belül nem válaszol, vagy ha az adatkezelési időtartamot nem kívánja meghosszabbítani, adatait töröljük.

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adat kategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk:

Kezelt adatok típusa: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, munkahely, szakmai képzettség, kérelmező szakmai pályafutása, érdeklődési kör, egyéb, a kérelmező által fontosnak ítélt és megadott adatok, a tagdíj befizetése során az Adatkezelő tudomására jutó adatok (név és bankszámlaszám)
Adatok forrása: érintett kérelmező
Adatok kezelésének célja: Egyesületi tagfelvételi eljárás lefolytatása
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

 

Értesítés a jelentkezése sikerességével kapcsolatban

Önt az egyesületi tagfelvételi folyamat lezárultát követően e-mailben tájékoztatjuk az eljárás kimeneteléről.

6.5. Egyesületi tagok adatainak kezelése

Az Adatkezelőt, mint LES Magyarország Egyesület, egyesületi tagok alkotják. Az egyesületi tagok adatainak kezelésére a 6.4. pontban meghatározottak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy a sikeresen egyesületi tagfelvételi eljárás után az egyesületi tagokká vált Felhasználók adatai nem kerülnek törlésre.

A Felhasználó adatainak törlése az egyesületi tagsági jogviszonyának megszűnésétől számított egy éves határidőn belül történik.

6.6.  Az Adatkezelő, mint egyesület által szervezett eseményekre regisztrált felhasználók adatainak kezelése

Az Adatkezelő egyesületi tevékenysége körében eseményeket szervez, amelyre mind az egyesület tagja, mind az egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló személyek is regisztrálhatnak és részt vehetnek. A regisztráció során külön is tájékoztatjuk a résztvevőket a jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltakról.

Az adatkezelő az eseményre regisztrált Felhasználók alábbi adatait kezeli az esemény szervezése során:
Érintett kategóriája: eseményre regisztrált Felhasználók
Kezelt adat kategóriája: név, e-mail cím
Adatkezelés célja: az esemény lebonyolítása, a Felhasználók tájékoztatása az eseménnyel kapcsolatban
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
Adattárolás időtartama, törlés időpontja: eseményt követő 1 éven belül

 

A hozzájárulás megadása és visszavonása

A fenti adatai fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulását a kérelmező azzal adja meg, hogy:

 • az Adatkezelő e-mail címére vagy székhelyére elküldi az egyesületi tagfelvételi kérelem általa kitöltött és aláírt formanyomtatványát
 • felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel
 • egyesületi tagsági jogviszonyba kerül az Adatkezelővel
 • regisztrál az Adatkezelő által megrendezett eseményre
 • feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére

Adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@les-hungary.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név és e-mail cím, annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk, hogy kinek az adatait kell törölnünk.

A hozzájárulás visszavonása esetén az összes általunk kezelt, a kérelmező által megadott adatokat töröljük. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik az általunk a kérelmezőre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

7. Ki kezeli a személyes adatokat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

 

7.1. Az adatkezelő

A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője az Adatkezelő, melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

LES Magyarország Egyesület
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
Nyilvántartási száma: 01-02-0000622
Adószám: 19017200-1-41
Képviseli: dr. Molnár István elnök, elérhetőségei: a Társaság székhelyén, irodájában és telefonos elérhetőségein
Telefon: +36-1-411-8700
E-mail cím: info@les-hungary.hu
Weboldal: www.les-hungary.hu

Az Adatkezelő részéről adataihoz az Adatkezelő egyesület vezető tisztségviselői férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

7.2. Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Amennyiben az általunk alkalmazott adatfeldolgozókkal kapcsolatban kérdése van, azt az info@les-hungary.hu e-mail címre írt levélben teheti fel.

8. Ki az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

9. Kinek továbbítjuk a személyes adatait?

Az Adatkezelő egyesületi működése és az általa rendezett események során a felhasználók személyes adatait az működésével és az adott rendezvénnyel összefüggésben a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságoknak továbbíthatja.
Ezen gazdasági társaságok mindegyike az Európai Unióban letelepedett és ott működő vállalkozás, így a részükre történő adattovábbítás nem minősül külföldre történő adattovábbításnak, így ahhoz külön kifejezett hozzájárulás nem szükséges. Ezen vállalkozások az adattovábbítás önálló címzettjei, adatkezelésükre a saját adatkezelési tájékoztatójuk vonatkozik. Az Adatkezelő ezen adattovábbításokat az adott vállalkozásokkal kötött szerződések alapján végzi.

10. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

  • a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
  • b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.
  • c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
  • d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
  • e) Tiltakozáshoz való jog: jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben, amennyiben jogszabályi kötelezettség nem indokolja vagy egyéb jogalap nem áll az Adatkezelő rendelkezésére, adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.
  • f) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.
  • g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása
   alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni,
   amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző
   adatkezelésünk jogszerűségét.
  • h) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem
   érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá keresetet indíthat az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

A fenti jogait az info@les-hungary.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő. Iyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

A hozzáférési jog keretében kért tájékoztatás körében jelezzük, hogy amennyiben a másolat kiadása hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, akkor mérlegeljük kérését és indokolt esetben megtagadjuk annak teljesítését a GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján.

11. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Az Adatkezelő az adatok védelme érdekében az alábbi információbiztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:

 • Az adatokhoz hozzáférő vezető tisztségviselőket az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen képezzük.
 • A személyes adatokat az Adatkezelő számítógépein tároljuk, amelyhez fizikailag és a rajtuk tárolt információhoz informatikailag, szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján, csak korlátozott személyi kör férhet hozzá.
 • A munkahelyi számítógépek (irodai munkaállomások) használata jelszóhoz kötött.
 • Szervereink zárt szervertermekben kerültek elhelyezésre, ahol a víz, tűz- és behatolás védelem biztosított.
 • Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.
 • Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.
 • Az Adatkezelő valamennyi rendszerére beleértve az irodai munkaállomásokat, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.
 • A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.
 • Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) fizikai és informatikai védelméről gondoskodunk.
 • Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.
 • Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.
 • Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályokban határoztunk meg.
 • Adathordozóink, informatikai eszközeink, papíron és egyéb hordozón megjelenő dokumentumaink selejtezésekor gondoskodunk a személyes adatok végleges megsemmisítéséről.
 • A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.

A mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása megbízhatóan zárt helyen történik. Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen.

12. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.les-hungary.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

 

A webhely sütiket (cookie - kis méretű szöveges file-ok) használ a szolgáltatások biztosításához és a látogatottság elemzéséhez szükséges adatok gyűjtéséhez, amelyet Ön az oldal használatával elfogad. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás