Kapcsolódó jogszabályok

  - A szabadalmi törvény licenciaszerződésekre vonatkozó rendelkezései (1995. évi XXXIII. tv. III. fejezete)  
  - A védjegytörvény licenciaszerződésekre vonatkozó rendelkezései (1997. évi XI. tv. IV. fejezete)  
  - A Ptk. know-how-ra vonatkozó rendelkezései (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről VII. fejezet: A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok)  
  - A technológia-transzfer megállapodások versenyjogi vonatkozásai (A Kormány 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelete a technológiaátadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről)  
  - Az új technológia-transzfer csoportmentesítési rendelet