Szakmai Rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja Tiszteletére 2017 

Dr. Németh Gábor - Az egyetemi szellemi tulajdon védelme -

a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása  

Dr. Tálas K. József - A bifurkáció kérdései és gyakorlata -

egységes eljárások a jogbitorlás és a jog érvénytelenítése vonatkozásában

Dr. Karsay Enikő - A műtárgy hamisítás és az ellene történő fellépés aktuális kérdései egy konkrét jogeset kapcsán  

Dr. Molnár István - A találmányok és szabadalmak feltalálói díjazásának kérdései, a licenc analógia alkalmazása 

 

Components of Success; Challenges for Startups
and the Role of Intellectual Property in Business, 2016

Johannes HÖFLER - IPR and Licensing from the perspective of a Start Up:  

Tamás NAGY - The development of GPS Tuner Kft and the significance of an IP portfolio in increasing international reputation  and business potential of the firm.:  

Lenka KUCEROVÁ - From helping Start-ups to having one:  

Peter KILIAN - Key elements of a succesful start-up:  

Dr. István MOLNÁR - IP aspects of Industry-university research collaborations in the pharma industry – value added results,  pitfalls and practices:  

Mihály LANTOS - Uniqball – The beginning is always hard:  

  

 

Szakmai Rendezvény - ALKOSS ÉS PROFITÁLJ! - Gyakorlati tanácsok fejlesztéshez, értékvédelemhez, forrásbevonáshoz és a piacra lépéshez 2015. szeptember 29

Letölthetõ elõadások:

Licencia-adás és fõbb szempontok - Lantos Mihály, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 

 

Szakmai Rendezvény - a Szellemi Tulajdon Világnapja Tiszteletére 2015 - Budapest

Letölthetõ elõadások:

Néhány aktuális gondolat a licencszerzõdésekrõl - Hennelné Dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda  

A szellemitulajdon-védelmi képzés helyzete és jövõje a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában - Németh Gábor  

Egy bitorlási ügy tanulságai - Dr. Harangozó Gábor, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 

Licencszerzõdések az új európai szabadalmi rendszerben - Dr. Szakács Eszter, Sár és Társai Ügyvédi Iroda